Algemene voorwaarden

 

Werkwijze en condities.

Op onze diensten zijn de Algemene Vervoerscondities 2002 (A.V.C.) en De Nederlandse Expeditievoorwaarden maart 1992 laatste versie van toepassing. Voor een kwalitatieve verzendingvan uw pakketten dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Adressering inclusief barcode

Alle pakketten zijn voorzien van een straatnaam met huisnummer, postcode, woonplaats en in principe van een barcode. Letters en cijfers van het adres dienen voldoende groot te zijn om goede leesbaarheid te waarborgen (leesbaar op een afstand van 1,5 meter).

Postbussen, NAPO- en buitenlandse adressen kunnen wij niet voor u verwerken.

Wij verzoeken u geen “Port betaald” op de pakketten te vermelden en een regionale verzending vooraf aan te melden.

Afzender

 Alle pakketten zijn voorzien van een afzenderindicatie en verladernummer.

Afhalen en vervoer

Pakketten worden afgehaald op de door u aangegeven locatie. Binnen twee, doch maximaal drie, werkdagen na het afhalen van de pakketten worden deze voor de eerste keer bij uw geadresseerden aangeboden.  24 uurservice is mogelijk; hiervoor gelden andere afwijkende voorwaarden en tarieven. (op te vragen bij de afdeling verkoop)

Afleveren en afhalen (NP / PA / VP)

Standaard aflevermomenten zijn vier werkdagen, dinsdag tot en met vrijdag, in de middag. Optionele aflevermomenten zijn in de avond en op zaterdag.

Aflever- en afhaalmomenten (bij geadresseerden)
Afleverdagen / afhaaldagen Aflevertijden / afhaaltijden

dinsdag tot en met vrijdagmiddag 12.00 uur – 18.00 uur

dinsdagavond tot en met donderdagavond 18.00 uur – 21.00 uur

Zaterdagochtend 09.00 uur – 13.00 uur

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de pakketten tweemaal of viermaal aanbieden. Dit houdt in dat de bezorging op twee middagen of op twee middagen én twee avonden geschiedt. Daarnaast kunnen wij ook direct in de avond bezorgen. Pakketten die om welke reden dan ook niet afgeleverd kunnen worden, zullen wij direct retoursturen aan uw retouradres. Rembourszendingen kunnen niet in de avond worden bezorgd.

Afleveren en afhalen (VP+)

Standaard aflevermomenten zijn vijf werkdagen, maandag tot en met vrijdag.

Aflever- en afhaalmomenten (bij geadresseerden)
Afleverdagen / afhaaldagen Aflevertijden / afhaaltijden

maandag- tot en met vrijdag 09.00 uur – 18.00 uur

Leveringen op zaterdagen en in de avonduren zijn voor dit product uitgesloten.

Gewicht en afmeting
Pakketgewicht
Pakketsoort Zendingsgewicht / pakketinhoud / max. afmetingen

Pakje (NP) 0 – 10 kg / 60 dm3 / 80 x 40 cm

Pakket (PA) 10 – 15 kg / 60 – 100 dm3 / 80 x 40 cm

Volumepakket (VP) 15 – 20 kg / 100 – 150 dm3 / 80 x 40 cm

Volume + pakket (VP+) 20 – 30 kg / 150 – 450 dm3 / 180 cm

Het maximale zendingsgewicht voor mechanisch sorteerbare pakketten is twintig kilogram, het maximale volume is 150 dm3. De maximale pakketafmeting is 80 cm in de lengte, waarbij één kant van het pakket maximaal 40 cm mag zijn. Tegen een toeslag per pakket, kunnen wij uw pakketten met een hoger gewicht of grotere afmeting eveneens voor u verzenden. Het maximale zendingsgewicht is 30 kilogram. De maximale lengte is 180 cm met een maximale inhoud van 450 dm3 per pakket. Deze pakketten vallen in de pakketsoort volume+ (VP+).

Navragen

Navragen kunt u tot drie maanden na bezorgdatum indienen. Handtekeningen voor ontvangst, indien van toepassing, zijn tot uiterlijk zes maanden na de bezorgdatum opvraagbaar. Voor het indienen van navragen over door u verzonden pakketten kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De medewerkers van deze afdeling zijn te bereiken via telefoon:

(030) 247 79 92, fax: (030) 247 79 02 en e-mail: parcels.customerservice@selektvracht.nl.

Spreiding

Bij een spreiding over het land onevenredig aan de bevolkingsdichtheid kan vertraging in de doorloopsnelheid voorkomen.  Regionale spreidingen moeten altijd, ruim voorafgaand aan de verspreiding, worden gemeld aan de afdeling Operations Support.

3

Betalingscondities

Facturering geschiedt op weekbasis met een betalingstermijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur. Bij opdrachten waarbij het door ons gestelde krediet wordt overschreden, zal om een bankgarantie, deposito of vooruitbetaling worden verzocht. Het tarief dat gefactureerd wordt, is gebaseerd op het gemiddelde gewicht van alle gesorteerde pakketten in een week (m.u.v. productsoort).

SELEKTVRACHT B.V. behoudt zich het recht voor om rente- en administratiekosten in rekening te brengen bij niet tijdige betaling.

Verlies of beschadiging

Voor het incidenteel verloren of beschadigde pakket, vergoedt SELEKTVRACHT B.V. de kostprijs van het product, vrijgesteld van BTW en tot een maximum van € 3,403 per kilogram, conform de Algemene Vervoerscondities.

In geval van calamiteiten (wanneer vervoersmiddel/werkruimte waarin/waarop de verzekerde goederen zich bevinden een ongeval is overkomen, in brand is geraakt of in geval van diefstal/verduistering van een deel of de hele lading welke zich in een voertuig of werkruimte bevindt) zal door SELEKTVRACHT B.V. een bedrag van maximaal € 3,403 per kilogram worden vergoed. Wanneer de kostprijs lager is, is de hoogte van de vergoeding gelijk aan de kostprijs van het verloren gegane of beschadigde pakket. Voor eventuele vervolgschade kan SELEKTVRACHT B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.

Claims accepteren wij tot maximaal zes maanden na afgiftedatum van het manconummer of toezending van de schademelding. Claims moeten altijd schriftelijk worden ingediend, onder vermelding van het afgegeven manconummer en een kopie van een document waaruit de inkoopwaarde van de geclaimde goederen blijkt. Claims mogen niet worden verrekend met nog te betalen facturen voor distributie.

Bij belangrijke afwijkingen in de uitgangspunten is tariefaanpassing noodzakelijk. SELEKTVRACHT B.V. behoudt zich het recht voor om de werkwijze en condities op welk moment dan ook, aan te passen. Tariefindexering geschiedt jaarlijks per 1 januari op basis van het door NEA vastgestelde percentage voor veranderingen in loon- en prijspeil en stijgingen in het kostenniveau voor fijnmazige distributie. SELEKTVRACHT B.V. behoudt zich het recht voor van het door NEA vastgestelde percentage af te wijken, wanneer de werkelijke kostenstijgingen het NEA percentage overstijgen.Maijer Pakketservices

Ondernemingsweg 28
1422 DZ Uithoorn
Tel: 0297 523462

E-mail contact formulier
BTW Nr. NL 1959.77.658.B01
KvK 33229288